16 III (sobota) po Mszy Św. w Farze o godz. 19.00 w salce farnej odbędzie się Komers Rocznicowy Korporacji Akademickiej Magna Polonia.