W dnia 1-3 marca członkowie K! Magna-Polonia uczestniczą w tradycyjnych corocznych Rekolekcjach Wielkopostnych. Najczęściej, tak i tym razem gościmy w progach Opactwa Benedyktynów w Lubiniu koło Kościana (http://www.benedyktyni.net/klasztor)

W tym miejscu warto wspomnieć, że F! h.c. naszej Korporacji jest o. Karol Meissner OSB mnich należący do tutejszej wspólnoty.