W sobotę odbędzie się Komers Gwiazdkowy Magna-Polonii.
Spotykamy się o 19.00 na Mszy Św. w Farze Poznańskiej, aby następnie o 20.30 w Wieży Fary w koleżeńskiej atmosferze podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia noworoczne oraz kolędować.

Wszystkim lubiącym nasz profil składamy tym samym najserdeczniejsze życzenia Do siego 2013 roku.