W grudniu wydarzyło się jeszcze:
12 – Referat Rycerski f Tomka o Jonizacji,
16 – Obiad grona korporacyjnego razem z Paniami

5 stycznia zaś będziemy dzielić się opłatkiem i składać życzenia
przy okazji Komersu Gwiazdkowego