Prace na kwaterze wrą:
Temperatura pozwoliła na dobrą i efektywną pracę.
skutkiem czynionych starań jest zerwana podłoga we wszystkich
pomieszczeniach za wyjątkiem korytarza i pokoju barowego. Za tydzień ciąg dalszy.