Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci F! Zygfryda Kordusa. Zmarły w 100 roku życia Filister praktycznie do ostatnich swoich dni był naszym serdecznym przyjacielem, mentorem i przewodnikiem po wspaniałym świeci tradycji i historii korporacyjnej. Dzięki jego staraniom Magna-Polonia mogła się odrodzić po 65 latach. (Nasza jedyna notatka na FB jest poświęcona jego osobie)

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Na zdjęciu Filister przemawia podczas Komersu XC-Lecia K! Magna-Polonia (13.III.2010 r.)