Po przerwie międzysemestralnej konwentem zwyczajnym rozpoczynamy kolejny semestr pracy Korporacji. Spotykamy się jak zwykle w coll. Historicum s. 417