“Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem,
aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.” (Ga 4, 4)

Radosnych Spokojnych i Bożych świąt Narodzenia Pana, życzy wszystkim swoim sympatykom K! MP!