Konwent naukowy przygotowany przez naszego Wiceprezesa F! Przemysława Pietrasa – doktoranta na Wydziale Chemii UAM w Zakladzie chemii i technologii polimerow nieorganicznych. Dotyczący związków chemicznych służących do przekazywania informacji (np. feromonów)
Zapraszamy jak co tydzień g. 19.30 s. 417 coll. Historicum