Comiesięczny konwent zwykły poświęcony bieżącym sprawom korporacji. Nieobecni nie mają głosu!
Coll. Historicum s. 417 o godz. 20.00