Po ubiegłorocznych konwentach dot. nauczania Karola Wojtyły, w związku z kolejną rocznicą jego wyboru na Stolicę Piotrową, zastanowimy się czy faktycznie jego nauczanie jest generalnie ignorowane. Punkt wyjścia do dyskusji stanowi ostatni numer PRESSJI. Zapraszamy jak zwykle w środę do coll. Historicum s. 417 o godz. 19.30.