Na dzisiejszym konwencie o g. 19.00 w s. 417 coll Historicum odbędzie się kolejny Konwent naukowy. W ramach Studium myśli Jana Pawła II po analizie metafizycznej miłości czas na rehabilitację czystości.

O g. 18.00 w tym samym miejscu Coetus poświęcony kulturze korporacyjnej. Będziemy rozmawiać o tym co odróżnia K!K! od innych stowarzyszeń i grup, a także co różni je między sobą. Ze szczególnym uwzględnieniem przepisów i zachowań komerszowych.