Magna-Polonia życzy wszystkim gościom odwiedzającym tę stronę radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Niech Ten Który Zmartwychwstał obdarza nas Swoją Łaską i Pokojem oraz umacnia Wiarę Nadzieje i Miłość.

Zmartwychwstał Chrystus Król