W ramach studium myśli Jana Pawła II najbliższy konwent naukowy poświęcony będzie zagadnieniu
Dobra wspólnego oraz uczestnictwa osoby we wspólnocie. W oparciu o rozprawę Osoba i Czyn K. Wojtyły.
Zapraszamy tradycyjnie w środę o 19.00 s. 417 coll. historicum.

O godz. 18.00 w tym samym miejscu Coetus wraz z Oldermanem będzie rozprawiał o przyjaźni, prawdzie i ludzkiej próżności posiłkując się “Myślami” Pascala.