Najbliższy konwent naukowy poświęcony będzie zagadnieniu
Filozofii politycznej. O historii tego pojęcia i jego znaczeniu opowie F! Paweł Noworolnik
Zapraszamy tradycyjnie w środę o 19.00 s. 417 coll. historicum.

Wcześniej o godz. 18.00 w tym samym miejscu Coetus wraz z Oldermanem pochyli się nad encykliką JP II: Na drodze poszukiwania prawdy – Intellego ut credam. Fides et ratio. Jan Paweł II