Nadchodzący weekend Polonusi spędzą w Klasztorze OO. Benedyktynów w Lubiniu k/ Kościana.(www.benedyktyni.net) W tym dobrze znanym już miejscu odbędą się coroczne Rekolekcje, które poprowadzi F! h.c. x. Mirosław Musiał.