W ramach studium myśli Jana Pawła II najbliższy konwent naukowy poświęcony będzie zagadnieniu
Analizy metafizycznej miłości. W oparciu o rozprawę Miłość i Odpowiedzialność.
Zapraszamy tradycyjnie w środę o 19.00 s. 417 coll. historicum.

Wcześniej o godz. 18.00 w tym samym miejscu Coetus wraz z Oldermanem będzie szukał odpowiedzi na pytanie: Po co studiować?