g.16.00 Msza św. w intencji solenizantów F! Z. Kordusa, F! Musiała.
po niej spotkanie z ks. Mirkiem. Miejsce: Kaplica św. Michała par. Stanisława Kostki

g.20.00 Fidułka fuksowska, Miejsce: Credere ul. Ratajczaka 33