W środę o 19.00 w s.417 coll. Historicum, odbędzie się Koło Filistrów.
Ważkie tematy do omówienia i decyzje do podjęcia przed nami.
Obecność Filistrów obowiązkowa.