W środę wyjątkowo o 20ej. Konwent zwykły a w zasadzie śpiewny. Próbujemy wprowadzać drugi głos
w pieśniach korporacyjnych.
Przed konwentem o 19.15 coetus poświęcony sztuce planowania czasu. Zapraszamy!
s. 417 coll. historicum