K! Magna Polonia zaprasza na jutrzejszy referat rycerski fuksa Mateusza Brenka. Poświęcony będzie on J.R.R. Tolkienowi. g. 19.00 coll. historicum s. 417

referat odbył się a jakże, do tego bardzo rzeczowy 
– dał asumpt do poruszania kolejnych zagadnień fuks zaliczył ten występ udanie, liczymy na podobny wynik nadchodzącego egzaminu rycerskiego