Dnia dzisiejszego, w przed dzień 99-tych urodzin F! Zygfryda Kordusa,
delegacja Konwentu K! Magna-Polonia w osobach C!C! Marcina Wolskiego i
Błażeja Hernackiego, miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach
jubileuszowych na jego cześć. Organizatorem Akademii był Związek
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przy Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu. Filister jak zwykle imponował formą i dowcipem, w swym
przemówieniu nie omieszkał również wspomnieć czasów korporacyjnych. Z
okazji rozpoczęcia setnego już roku życia Filistrowi życzymy: 100 LAT +
VAT!