W przeddzień 99-tych urodzin F! Zygfryda Kordusa,
delegacja K! Magna-Polonia w osobach C!C! Wolskiego i Hernackiego,
miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach
jubileuszowych na jego cześć, w UW w Poznaniu. Filister jak zwykle imponował formą i dowcipem, w swym
przemówieniu nie omieszkał również wspomnieć czasów korporacyjnych. Z
okazji rozpoczęcia setnego już roku życia Filistrowi życzymy: 100 LAT
VAT!