Kim jesteśmy jako mężczyźni ?
Jak stajemy się mężczyznami ?
Jaka jest rola ojca w rozwoju syna ?
Zmierzymy się z tymi i innymi pytaniami i postaramy się na nie odpowiedzieć.
Ilustracją i pomocą będzie film “Powrót” – Andrieja Zwiagincewa.

Tradycyjnie w coll. historicum s. 417 g. 19.00 ( ul. św. Marcin 78 – obok Zamku)