Już jutro w Krakowie
Komers Exsterna K! Magna-Polonii — Komers reaktywacyjny Korporacji Akademickiej Arcadia.