Konwent będzie dotyczył historia najnowszej Polski ukazanej przez pryzmat indywidualnych losów ludzi.

Zobaczymy na nim trwający 1h15 minut film dokumentalny “Trzech kumpli”

Historia przyjaźni, zdrady i śmierci której bohaterami byli wówczas dwudziestokilkuletni studenci.

Film jest próbą rekonstrukcji wydarzeń które doprowadziły do śmierci Stanisława Pyjasa.

Zapraszamy
g. 19.00 – coll. historicum – s.317 albo s.417