W dniach 26-28 lutego w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu 17stu Polonusów i kandydatów uczestniczyło w tegorocznych Rekolekcjach Wielkopostnych. Opiekę duszpasterską sprawował nad nami nasz F! ks. Mirosław Musiał. O pracach nad Encykliką Humane Vitae oraz psychologii płciowości mówił o. Karol Meissner. Atmosfera miejsca sprzyjała wyciszeniu, modlitwie i refleksji.

Umocnieni zabieramy się z jeszcze większym zapałem do pracy.

Komers 90-lecia za dwa tygodnie.