20 czerwca 2009 r. delegacja K! Magna-Polonii miała zaszczyt uczestniczyć w Komersie 85-lecia powstania Masovii. Była to uroczystość szczególna, z uwagi na fakt, iż dzięki staraniom Masoviaków podczas Komersu została reaktywowana już ósma poznańska Korporacja Akademicka ,,Roma”. K! Magna-Polonia życzy nowym korporantom jak najbardziej owocnej pracy, która przyczyni się do jeszcze większego rozwoju ruchu korporacyjnego w Poznaniu.