Podczas uroczystości z okazji 218. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, K! Magna-Polonia wystawiła poczet sztandarowy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Farnym w Poznaniu, następnie poczty sztandarowe przemaszerowały na Stary Rynek przed Ratusz Miejski. Obecność komilitonów podczas tak ważnej uroczystości była kolejnym dowodem odrodzenia ruchu korporacyjnego w Poznaniu, a korporacyjne dekle po raz kolejny wzbudziły wiele zainteresowania.