25 kwietnia 2009 roku korporanci Magna-Polonii mieli zaszczyt uczestniczyć w kolejnym Komersie Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, w tym roku organizowanego przez K! Surma. Sobotnia korporacyjna uroczystość była kolejną okazją do budowania więzi w poznańskim środowisku korporacyjnym i dowodem na to, że działając wspólnie można osiągnąć więcej. Organizatorem bardzo dziękujemy!