W ramach Konwentu naukowego idziemy na wykład pt “Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim w I połowie XIX wieku”.

Wykład odbędzie się, o godz. 18.00 w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, ul. Mielżynskiego 27/29. Wygłosi go p. dr Krystyna Sikorska-Dzięgielewka!