Dnia 12 lipca w Soplicowie odbyła się fidułka na zakończenie roku akademickiego 2007/2008. Była to wyjątkowa impreza z uwagi na fakt, iż odbyła się w zrekonstruowanej wielkiej sali tronowej pałacu w Soplicowie. Zdjęcia w galerii ukażą się już niebawem. Prosimy o cierpliwość.