W dniu 11 czerwca br. odbył się konwent sprawozdawczo-wyborczy K! Magna-Polonia, na którym udzielono absolutorium dotychczasowemu Prezydium. Na konwencie tym wybrano również władze K! Magna-Polonia, na rok akademicki 2008/2009, w składzie: Prezes – C! Maciej Szczepański; Wiceprezes – C! Paweł Florkiewicz; Sekretarz – C! Rafał Rohde; Olderman – C! Łukasz Wieszczeczyński; Skarbnik – C! Piotr Noworolnik.