Jako chodzące okazy zdrowia postanowiliśmy oddać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.