K! Magna Polonia organizuje akcję honorowego oddawania krwi. Wszystkich korporantów i inne chętne osoby zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Spotykamy się 16 lutego br. o godz. 9.00 przed Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44. Szczegóły “techniczne” na www.rckik.poznan.pl