Delegacja naszej Korporacji na czele z nestorem poznańskiego ruchu korporacyjnego – F! Zygfrydem Wiktorem Kordusem brała udział w Balu Seledynowym organizowanym przez zaprzyjaźnioną Korporację Lechię.