Polonusi oraz przybyli goście z innych poznańskich korporacji spotkali się na wspólnym kolędowaniu. W trakcie uroczystości do grona giermków dołączyło 7 studentów poznańskich uczelni. W stan filisterski przeszedł C! Łukasz Łącki – pierwszy prezes reaktywowanej Polonii. Maciej Szczepański natomiast pasowany został na rycerza. K! Magna-Polonia vivat, crescat, floreat in aeternum!