Delegat naszej Korporacji uczestniczył w miniony weekend w uroczystościach XII. Rocznicy reaktywacji Polskiej Korporacji Akademickiej Aquilonia, które miały miejsce w Warszawie. Przedstawiciel Konwentu brał także udział w uroczystościach komersowych poznańskiej Korporacji Chrobria. Liczymy zatem na rewizytę i składamy obydwu Korporacjom życzenia dalszego wzrostu i rozkwitu!