Poczet sztandarowy K! Magna-Polonia wziął udział w uroczystej procesji, której przewodniczył Ks. kardynał Stanisław Dziwisz oraz we mszy św. na Placu Adama Mickiewicza odprawionej przez Ks. Prymasa Józefa Glempa w 50. Rocznicę tragicznych wydarzeń Poznańskiego Czerwca.