W dniu wczorajszym odbył się konwent sprawozdawczo-wyborczy naszego Konwentu. Udzielono na nim absolutorium ustępującym władzom oraz wybrano nowe Prezydium w składzie:

  • Prezes – Mikołaj Zaborowski
  • Wiceprezes – Michał Bukała
  • Sekretarz – Bartosz Pawelczyk
  • Skarbnik – Piotr Noworolnik
  • Olderman – Bartłomiej Witkiewicz
  • Wiceolderman – Paweł Florkiewicz