Poczet sztandarowy Korporacji Magna-Polonia wziął udział w uroczystościach w 61. Rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau, które odbyły się w Bazylice św. Józefa w Kaliszu.