Braciom co po życia znoju, spoczywają już w pokoju, pod mogilnym żwirem ziemi, wieczny pokój wieczna cześć.

Po wczorajszej Mszy świętej sprawowanej w intencji zmarłych filistrow poznańskich Korporacji akademickich tradycyjnie udaliśmy się na Cmentarz Górczyński, gdzie 5 z Polonusów zostało pochowanych. Kazimierz Daszyński, Stanisław Jesionowski, ks. infulat Józef Jany, Henryk Naskrent oraz Wiktor Zygfryd Kordus.

R. I. P.