W minioną sobotę 5 VIII AD 2023 odbyła się na kwaterze przy ul. Mielżyńskiego tradycyjna fidułka wakacyjna Magna-Polonii. W miłej atmosferze bracia spędzili letni wieczór, racząc się orzeźwiającymi trunkami przy śpiewie korporacyjnych pieśni. Za wspólny czas i obecność dziękujemy przyjaciołom z Związek Filistrów Korporacji Akademickiej Sarmatia, Konwent Lechia Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich, Korporacja Akademicka Chrobria, Korporacja Akademicka Baltia i Korporacja Akademicka Hermesia.

Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!