W dniu 13 III AD 2023 Magna-Polonia obchodziła swoje CIII urodziny. Z tej okazji w dniu 11 III AD 2023 odbył się uroczysty Comers CIII-lecia na kwaterze przy ul. Mielżyńskiego w Poznaniu. Sam comers poprzedziło uczestnictwo korporantów podczas wieczornej Mszy Św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry. Po poczęstunku i kolacji na kwaterze rozpoczęły się właściwe obchody, wraz z przemowami i toastami zaproszonych delegacji korporacyjnych. Część nieoficjalna oraz dalsza zabawa i braterskie rozmowy trwały do późnych godzin nocnych.

Bardzo cieszymy się, że z okazji kolejnych urodzin Magna-Polonii mogliśmy spotkać się z tyloma delegacjami zaprzyjaźnionych konwentów. Wspólnie świętowali z nami bracia z KAV Suevia im CV zu Berlin, Korporacja Akademicka Chrobria, Korporacja Akademicka Baltia, Konwent Arcadia, PK!A Cresovia Leopoliensis, Korporacja Akademicka Hermesia, Korporacja Akademicka Roma, Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis. Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność, dobre słowo i okazałe prezenty.
Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!