Od początku nowego roku kalendarzowego 2021 w Magna-Polonii odbyło się sporo urządzeń korporacyjnych.

13 stycznia po raz kolejny gościliśmy p. Marka Jekela w ramach naszego cyklu spotkań o historii Stołecznego Miasta Poznania. Tym razem pochyliliśmy się nad dziejami Grodu Przemysła w okresie międzywojennym. Omówiliśmy nie tylko rolę korporacji w rozwoju społeczności akademickiej Uniwersytetu Poznańskiego, ale także szczegółowo zapoznaliśmy się chociażby ze zdarzeniami związanymi z wybuchem powstania wielkopolskiego czy rozwojem przemysłu ciężkiego w zakładach Cegielskiego.

19 stycznia delegacja Magnapolonusów udała się do Krakowa. W ramach obchodów liturgicznego wspomnienia św. Józefa Sebastiana Pelczara poznańskich korporantów ugościli bracia z Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis. Wspólna modlitwa w kościele ss. sercanek oraz spotkanie na kwaterze przy ul. Batorego pomogły umocnić międzykorporacyjne więzi.

27 stycznia p. Michał Wieczorkowski, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM, w ramach cyklu spotkań o filozofii antycznej, poprowadził dla akademików spotkanie o Arystotelesie. Wspólnie pracowaliśmy nad tekstem Etyki nikomachejskiej, starając się odpowiedzieć na pytanie czym jest szczęście i jak je osiągnąć.

3 lutego korporanci spotkali się na konwencie katolickim w kościele pw. Zwiastowania Pańskiego na poznańskim Edwardowie . Ks. kapelan Mirosław Musiał przybliżył braciom znaczenie posług i funkcji w Kościele, zwłaszcza w kontekście niedawnej decyzji Ojca Świętego Franciszka o dopuszczeniu kobiet do posługi lektoratu i akolitatu.

Semestr zimowy Magna-Polonia zakończyła 10 lutego ostatnim spotkanie z cyklu o filozofii antycznej. C! Mateusz Rezler wygłosił referat o stoicyzmie – jego genezie, najważniejszych ideach oraz spuściźnie. Tym samym Magnapolonusi przypomnieli sobie o roli starożytnej myśli i jej wpływie na rozwój cywilizacji łacińskiej.

Większość urządzeń odbywała się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa nie udało się zorganizować tradycyjnego comersu bożonarodzeniowego, a także balu karnawałowego. Z nadzieją patrzymy jednak w przyszłość, zwłaszcza wobec zbliżającej się kolejnej rocznicy powstania najstarszej poznańskiej korporacji.
Zgodnie z przedwojennym zwyczajem, obecnie trwa przerwa sesyjna. Kolejne urządzenia zaplanowane są już na początek marca. Trzymajcie rękę na pulsie, aby nie przegapić okazji do wspólnego studenckiego spotkania!

 

13 I AD 2021 – Konwent ,,W międzywojennym Poznaniu” p. Marka Jekela

19 I AD 2021 – Wizyta delegacji Magna-Polonii w Krakowie u braci z Korporacji Akademickiej Akropolia Cracoviensis

27 I AD 2021 – Konwent ,,Filozofia Arystotelesa” p. Michała Wieczorkowskiego

10 II AD 2021 – Konwent ,,Filozofia stoicka” C! Mateusza Rezlera