f Tomasz Barański wygłosił referat rycerski, którego temat wybrzmiał: “Promieniowanie jonizujące – wpływ na przeciętnego człowieka.