Jutro ślubny dublet w Magna-Polonii.
Przed ołtarzem staną F! Mikołaj Zaborowski z panną Zofią oraz C! Jarosław Kurowski z panną Dorotą.

Przyszły nowożeńcom już dziś życzymy pięknej uroczystości a na nowej drodze życia dojrzałej miłości.