W środę o godzinie 19:00 w coll. Historicum przy ul. św. Marcin 78 s. 417 Konwent zwykły.
Obecność Rycerzy obowiązkowa, Filistrów mile widziana.