Magna-Polonia jutro o 18.00 spotyka się z F! Zygfrydem Kordusem (ur. 1911, c.1930) przedwojennym prezesem i nestorem poznańskiego środowiska korporacyjnego. Filister niedawno obchodził swoje 99 urodziny (patrz notka z 29 X)