Komers Gwiazdkowy

16 grudnia, 2006

Polonusi oraz przybyli goście z innych poznańskich korporacji spotkali się na wspólnym kolędowaniu. W trakcie uroczystości do grona giermków dołączyło 7 studentów poznańskich uczelni. W stan filisterski przeszedł C! Łukasz Łącki – pierwszy prezes reaktywowanej Polonii. Maciej Szczepański natomiast pasowany został na rycerza. K! Magna-Polonia vivat, crescat, floreat in aeternum!


Komers K! Aquilonia oraz K! Chrobria

27 listopada, 2006

Delegat naszej Korporacji uczestniczył w miniony weekend w uroczystościach XII. Rocznicy reaktywacji Polskiej Korporacji Akademickiej Aquilonia, które miały miejsce w Warszawie. Przedstawiciel Konwentu brał także udział w uroczystościach komersowych poznańskiej Korporacji Chrobria. Liczymy zatem na rewizytę i składamy obydwu Korporacjom życzenia dalszego wzrostu i rozkwitu!


Komers Gwiazdkowy

15 grudnia, 2005

W piątek 16 grudnia zapraszamy na Komers Gwiazdkowy. Uroczystości rozpoczniemy o godz.18 mszą św. w kaplicy Klasztoru Sióstr Franciszkanek na ul. Niegolewskich 23. O godz. 19 odbędzie się uroczysty Komers, na którym nastąpi min. recepcja 4 nowych rycerzy.